Om företaget

Samarbetspartners

Tölö Mark & Miljö AB är en markanläggningsfirma som startades 2009. Efter många års erfarenhet i branschen, med inriktning på stensättning, marksten och murar togs steget att driva projekt i egen regi. Vi vänder oss såväl till entreprenörer som till privatpersoner och en av våra styrkor är att vi tillsammans med kunden förverkligar de visioner kunden har.

 


Vi arbetar tillsammans med etablerade entreprenörer med goda referenser som vi skapat bra relationer till under de år vi varit verksamma. Detta ser vi också som en av våra styrkor, då vi kan leverera en helhet till kunden. Dessutom kan vi erbjuda hjälp med allt från schaktningsarbeten, där vi rekommenderar en entreprenör som passar bäst till aktuellt projekt, till transporter av schaktmassor och återställningsmaterial.

 


Vi har ett nära samarbete med leverantörer av granit, betongsten och murar, då vi gärna vill hjälpa kunden att välja rätt material till sin anläggning. En god relation till våra kunder gör att vi idag har goda referenser att visa upp.


© Tölö Mark & Miljö 2009-2013